Teikumi ar «ģildes»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ģildes un citi no tā atvasināti vārdi.

« No vienas puses, amatniecību stingri regulēja amatnieku ģildes, kas uzturēja likumīgus monopolus. »
« Sievietes kādu laiku varēja pat iestāties noteiktās amatnieku ģildēs, kas agrāk bija gandrīz nedzirdēts. »
diccio-o.com - 1998 - 2022