Teikumi ar «heliocentrisko»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu heliocentrisko un citi no tā atvasināti vārdi.

« 1632. gadā viņš publicēja darbu "Dialogs", kurā izmantoja agrāko astronomu darbus un savus novērojumus, lai pamatotu heliocentrisko uzskatu par Visumu; šis darbs ātri kļuva daudz pazīstamāks par Kopernika vai Keplera darbu. »
« Mazsvarīgi bija tas, ka pirms Aristoteļa citi grieķi - Heraklīds un Aristarhs - bija izdomājuši heliocentrisko teoriju (kas noteikti bija tuvāk patiesībai), tāpat kā tas, ka Alkmeons no Krotonas pamatoti uzskatīja smadzenes par intelekta, gribas un jūtu dzīves centru. »
diccio-o.com - 1998 - 2022