Teikumi ar «otrkārt»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu otrkārt un citi no tā atvasināti vārdi.

« Sociālisms bija specifiska vēsturiska parādība, ko izraisīja divi saistīti faktori: pirmkārt, ideoloģiskais šķiršanās no kārtības sabiedrības, kas notika līdz ar Franču revolūciju, un, otrkārt, industriālā kapitālisma izaugsme. »
« Taču jāņem vērā divi fakti: pirmkārt, tas, ko dara visi pārējie, ne vienmēr ir pareizi; otrkārt, ja jūsu galvenais atskaites punkts ir citi cilvēki, jūs zaudējat spēju noteikt savas vērtības un dzīvot saskaņā ar tām. »
diccio-o.com - 1998 - 2022