Teikumi ar «zinot»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu zinot un citi no tā atvasināti vārdi.

« Amerikas politiķi, zinot par asajām debatēm par Misūri, kas bija novedušas pie runām par atdalīšanos un karu, nelabprāt anektēja Teksasu vai pat atzina to par suverēnu valsti. »
« Dārijs III tikmēr spēja savākt visu persiešu armijas spēku, zinot, ka galējā izrēķināšanās ir neizbēgama. »
« Arī Toms un Treisija jūtas stiprāki, zinot, ka viņi uzvarēja izmisīgajā cīņā ar nakts tumsu. »
« Tomēr, zinot, ka avoti, kas izstaro šos laukus, ir ļoti tuvu, visi pētījumi liek secināt, ka nedrīkst atstāt novārtā nekādus preventīvus pasākumus, sākot ar tādu ierīču izstrādi, kas, joprojām nodrošinot komfortu, maksimāli samazina to biedējošo elektromagnētisko lauku. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022