Teikumi ar «šāvieni»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu šāvieni un citi no tā atvasināti vārdi.

« Tika raidīti šāvieni, un sešpadsmit amerikāņu karavīri tika nogalināti vai ievainoti. »
« Tika raidīti aptuveni 50 šāvieni, sadragājot stiklus un slēģus. Tas bija īsts brīnums, ka neviens netika ievainots. »
diccio-o.com - 1998 - 2022