Teikumi ar «šuves»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu šuves un citi no tā atvasināti vārdi.

« Gāzēm paplašinoties, tās piespieda šuves un lika man dubultoties sāpēs. »
« Ļoti svarīgas bija arī kronšteinu šuves: ja tās nebūtu noturīgas, bloks varētu noslīdēt uz sijām. »
« Lai aiztaisītu brūces, bija nepieciešamas 80 šuves. »
« Lai sašūtu zēna brūces, bija nepieciešami vairāk nekā 100 šuves. »
diccio-o.com - 1998 - 2022