Teikumi ar «ķīlis»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ķīlis un citi no tā atvasināti vārdi.

« Ārsts atkal un atkal sita, bet ķīlis neieslīdēja iekšā. »
« milzīga plāksne, ko kā ķīlis tur mazāka klints. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022