Teikumi ar «futbolists»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu futbolists un citi no tā atvasināti vārdi.

« Gregs bija ātrs futbolists, un viņam piemita īpašs talants darbā ar cilvēkiem. »
« Viņš kā futbolists aizskrēja viņai garām un atgrūda viņu malā. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022