Teikumi ar «operācijai»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu operācijai un citi no tā atvasināti vārdi.

« Lai sagatavotu Krisu operācijai, viņš divus mēnešus tika turēts izolācijā sterilā vidē, un bija pienācis laiks Dr. Epšteinam parādīt, ko var paveikt ar modernu aprīkojumu, lielu pašapziņu un drosmi. »
« Tās ir vērts izlasīt, kamēr smadzenes, ko mēs izmantojam šādai operācijai, vēl nav pārtapušas par vēl vienu vecmodīgu tehnoloģiju. »
« Kad Peru vicekaraļa vara pār Čīli tika nodibināta, Sanmartēnam nācās ieviest svarīgu sava plāna variantu: kā iepriekšējs solis operācijai pret Limu bija svarīgi atbrīvot Transtandijas reģiona iedzīvotājus. Tam viņš veltīja visas pūles. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022