Teikumi ar «harmoniju»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu harmoniju un citi no tā atvasināti vārdi.

« "Viņa mērķis bija panākt harmoniju starp glezniecību, tēlniecību un ainavu, tāpēc viņš meklēja vienotību starp dabu un mākslu." »
« Cilvēku, jo īpaši ēģiptiešu, uzdevums bija uzturēt harmoniju, izmantojot atbilstošus rituālus un nodrošinot Ēģiptes sabiedrības stabilitāti. »
diccio-o.com - 1998 - 2022