Teikumi ar «zādzību»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu zādzību un citi no tā atvasināti vārdi.

« Savulaik automašīnu zādzību skaits bija vairāk nekā 22 000 gadā, un šis skaitlis bija tik liels, ka policijai bija maz laika, lai izskatītu telefoniskus ziņojumus, un tā reti kad varēja veikt izmeklēšanu. »
« Lai gan zādzību fiksēja kamera, zagļi aizbēga ar kāroto Edvarda Munha gleznu tā, ka neviens to nepamanīja. »
« Izņemts no šerifa ziņojuma par kapa kapa kapa pieminekļa zādzību: "Īpašnieks ir pārcēlies ārpus mūsu jurisdikcijas, bet mēs ar viņu sazināsimies. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022