Teikumi ar «čīkstēšanu»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu čīkstēšanu un citi no tā atvasināti vārdi.

« Durvis ar čīkstēšanu atvērās, un Bēms ielūkojās iekšā un ieskatījās šahtā. »
« Pēc dažām sekundēm viņš sadzirdēja vāju čīkstēšanu, līdzīgu koka buru laivas sasvēršanai vējā. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022