Teikumi ar «hektārus»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu hektārus un citi no tā atvasināti vārdi.

« Tika iegādāta jauna teritorija - 24 hektārus liels Highland Park Detroitas nomalē. »
« 1990. gada jūlijā viņš pārcēlās uz 78,5 hektārus lielu īpašumu, kas viņam izmaksāja 1,17 miljonus dolāru un atrodas Virdžīnijā. »
diccio-o.com - 1998 - 2022