Teikumi ar «šodienas»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu šodienas un citi no tā atvasināti vārdi.

« Raugoties no šodienas 80. gadu skatpunkta, būtu grūti nesalīdzināt šīs pārbaudes ar Džordža Orvela (George Orwell) romānā "1984" iecerētajām pārbaudēm; tomēr 1914. gadā Orvela Lielā brāļa bažas attiecās uz parastu Detroitas strādnieku, kas parasti bija imigrants, kurš gandrīz nemācēja angļu valodu. »
« Dīvainā kārtā, raugoties no šodienas perspektīvas, nav nekādu jaunu tehnoloģiju, par kurām varētu runāt, un politiskā un sociālā kārtība ir saglabājusies neskarta: karalis, muižniecība, garīdzniecība un vienkāršie iedzīvotāji ieņem savas vietas sabiedrībā - viņi vienkārši "racionālāk" mijiedarbojas. »
« -Vairs ne," viņš atbildēja. "Mana sieva mani brīdināja, ka pēc šodienas es vairs nevarēšu spēlēt loterijā, ja neuzvarēšu. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022