Teikumi ar «šķidrā»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu šķidrā un citi no tā atvasināti vārdi.

« Plazma ir asins šķidrā daļa, kas satur tēlainos elementus (t. i., asins šūnas un trombocītus) un veido 55 % no kopējās asins masas. »
« Zinātnieki uzskata, ka Urāna planētas kodolu veido akmeņains, metālisks materiāls, līdzīgs Zemes kodolam, lai gan nedaudz lielāks, un ka šo kodolu klāj šķidrā ūdeņraža okeāns. »
« Versijās tiek runāts par šķidrā ūdeņraža dzinēju, kas savukārt sašķidrinātu atmosfēras gaisu. »
« Lielais cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā patēriņš rūpniecībā, mājokļu apkurei un sabiedriskajam un privātajam transportam izraisa dūmu un toksisku gāzu iekļūšanu atmosfērā, kaitējot visām dzīvajām būtnēm. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022