Teikumi ar «šķidruma»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu šķidruma un citi no tā atvasināti vārdi.

« Ja viņam izdotos atrast lifta spiediena šķidruma vadu, viņi varētu nolaist zēnu lejā. »
« Bieži vien spaiņos ir tikai daži centimetri šķidruma. "Spaiņa mala sniedzas līdz bērna viduklim. Kad tas sāk krist, galvas svars to iemet kā ķieģeļu pilnu maisu akā un viņi noslīkst". »
« Ja siltums izplatās kā strāva, kas paceļas vai krīt šķidrumā (ūdenī) vai gāzē (gaisā), tad sakām, ka siltums izplatās konvekcijas ceļā. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022