5 teikumi ar «faraoni»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu faraoni un citi no tā atvasināti vārdi.

« Ēģiptes piramīdas ir gandrīz tikpat noslēpumainas kā faraoni, kas atdusas to iekšienēs, un tās ir mīkla, kuru joprojām nav izdevies līdz galam atšķetināt. »
« Jaunās karalistes faraoni iekaroto zemju vadītājus iecēla par marionešu karaļiem, kurus ieskauj ēģiptiešu padomnieki. »
« Šo faraoni sauca Hatšepsuta; sākotnēji viņa valdīja kā regente (t. i., persona, kurai jāvalda, līdz jaunais karalis sasniedz pilngadību) sava patēva vietā, bet pēc tam pieprasīja faraona titulu un valdīja nekavējoties. »
« Jaunās valstības faraoni sazinājās ar hetītu impērijas karaļiem un karalienēm, kā arī kasītu un asīriešu valdniekiem; valdnieki viens otru parasti dēvēja par "brāli" vai "māsu". »
« Kad Ptolemēji nostiprināja savu kontroli, viņi varēja rīkoties vienkārši kā faraoni, lai gan etniski un lingvistiski palika maķedonieši. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022