5 teikumi ar «faraoniem»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu faraoniem un citi no tā atvasināti vārdi.

« Tas bija arī laiks, kad Ēģiptes karaļi sāka sevi dēvēt par faraoniem, kas nozīmē "liels nams", visu lietu valdnieks. »
« Ir saglabājušās daudzas vēstules starp faraoniem un viņu padotajiem, kā arī starp faraoniem un citiem karaļiem svešās zemēs. »
« Tomēr Ramzess II bija pēdējais no lielajiem faraoniem, un visi, kas viņam sekoja, centās novērst katastrofu, nevis paplašināt Ēģiptes varu. »
« Viens no faraoniem, Merneptah, 1207. gadā p.m.ē. garāmejot piemin tautu, ko viņš vienkārši nosauca par "Izraēlu", kas dzīvo Kanaānā, un tas ir spēcīgākais pierādījums par ebreju klātbūtni Kanaānā bronzas laikmeta beigās. »
« Saskaņā ar Marksu visa vēsture ir šķiru cīņas vēsture. Sākot ar seniem faraoniem un beidzot ar feodāliem karaļiem un viņu muižniekiem, bagāto un vareno šķiras vienmēr ir ļaunprātīgi izmantojušas un ekspluatējušas nabadzīgo un vājo šķiru. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022