Teikumi ar «optimisms»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu optimisms un citi no tā atvasināti vārdi.

« Arvien vairāk pētījumu liecina, ka optimisms var palīdzēt mums būt laimīgākiem, veselīgākiem un veiksmīgākiem. »
« Pagājušā gadsimta 70. gadu sākumā beidzās pēckara ekonomiskā uzplaukuma "trīsdesmit krāšņie gadi", un līdz ar tiem mazinājās arī jauniešu kustības optimisms. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022