5 teikumi ar «optimismu»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu optimismu un citi no tā atvasināti vārdi.

« Es vēlējos panākt līdzsvaru starp optimismu un reālismu, ko ir grūti panākt 20 cilvēku klātbūtnē, kas sapulcējušies pie apspriežu galda. »
« Dr. Epšteins uzņēma visu savu optimismu. Starp viņa ieročiem šis bija visdrošākais - viņa iedzimtā tieksme saglabāt dzīvību. »
« Ja jūs mainīsiet savu prātu (no pesimisma uz optimismu), jūs varat mainīt savu dzīvi. »
« Šeit ir šo fotogrāfiju izlase, kas spilgti stāsta par optimismu un patriotisko degsmi, kā arī par jauno lepnumu būt Dienvidāfrikā. »
« Bija nepieciešami ārkārtēji pasākumi; es vērsos pie dēla, kurš ar jaunībai raksturīgo optimismu savervēja drosmīgu un bezrūpīgu draugu, lai pavadītu viņu šajā misijā. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022