6 teikumi ar «obligāti»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu obligāti un citi no tā atvasināti vārdi.

« Piemēram, lielākā daļa jauno kolonistu bija protestanti, un, lai gan viņiem nebija obligāti jāapmeklē katoļu mises, Meksikas aizliegums publiski praktizēt citas reliģijas viņus traucēja, un viņi parasti to ignorēja. »
« Ja temperatūra ir augsta, sportistiem obligāti jāizmanto sūkļi un speciālie ūdens maisiņi, ko nodrošina lauka palīgi. »
« Lielbritānijā grāmata "Īsa laika vēsture" kļuva par obligāti lasāmu grāmatu ikvienam, kurš cienīja sevi. »
« Risinājums ir atvēlēt sev laiku, kas nav obligāti veltīts seksam, bet gan partneru savstarpējai tuvībai, kas dos jums iespēju atkal sajusties pieķērušies viens otram. »
« Likumi ir obligāti un nepieciešami noteikumi, kas mums visiem ir jāievēro un jāievēro. »
« "Vissvarīgākais," viņš man apliecināja, "ir tas, ka pastāv dažādas realitātes, un neviena no tām nav obligāti derīgāka par citām." »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022