Teikumi ar «obligāto»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu obligāto un citi no tā atvasināti vārdi.

« Pēc pamatskolas Arne Treholts Norvēģijā iziet obligāto militāro dienestu, Oslo Universitātē studē politoloģiju un iesaistās politikā kā Norvēģijas Darba partijas jauniešu spārna biedrs. »
« Saskaņā ar šo konstitūcijas pantu 20. gadsimta sākumā tika pieņemts likums par obligāto militāro dienestu, lai jaunieši no 20 gadu vecuma (vēlāk šis vecums tika mainīts uz 18 gadiem) varētu saņemt militāro apmācību arī miera laikā. »
« Valsts līmenī ir noteikts likums par obligāto skolu, bezmaksas izglītību, kopīgo pamatjomu, kas jāapgūst visiem skolēniem, skolu sistēmas noteikšanu utt. Veids, kādā šis sociālais mandāts tiek pildīts, atšķiras atkarībā no vēsturiskā brīža. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022