Teikumi ar «ļaujiet»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ļaujiet un citi no tā atvasināti vārdi.

« Gatavojiet 5 minūtes, izslēdziet karstumu un ļaujiet tam atpūsties. »
« Pat ja ģimenes ārsts vai internists neizšifrē mīklaino slimību, ļaujiet viņam vai viņai nosūtīt jūs pie speciālistiem un virzīt pārējos pētījumus. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022