Teikumi ar «ļaujam»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ļaujam un citi no tā atvasināti vārdi.

« "Mēs ļaujam konveijeram darboties, samazinām desmit soļu skaitu dienā katram no 12 000 darbinieku un tādējādi ietaupām 50 jūdzes bezjēdzīga staigāšanas." »
« Pasaule nebeigsies tāpēc, ka vienu dienu gadā mēs ļaujam meitenēm brīvi neko nedarīt. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022