Teikumi ar «ģēnijam»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ģēnijam un citi no tā atvasināti vārdi.

« Jums jābūt ģēnijam, lai pārzinātu visu disciplīnu tehniskos aspektus, zinātnes sasniegumus un jaunākās kultūras atsauces. »
« Mākslas mērķis bija ļaut šim mākslinieka ģēnijam izstaroties no mākslas darba, un rezultātā skatītājam vai klausītājam bija jāgūst dziļš emocionāls pārdzīvojums. »
« "Ja ģēnijam būtu kāds kopsaucējs, es ierosinātu interešu plašumu un spēju veidot atbilstošas analoģijas starp dažādām jomām. Nevienam nav absolūtas taisnības. Mēs esam tikai ievilkuši pirmo realitātes plīvuru, vēl daudz kas ir priekšā." »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022