Teikumi ar «ģēnijiem»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ģēnijiem un citi no tā atvasināti vārdi.

« Ņemot vērā mūsu smadzeņu neironu tīkla milzīgās iespējas un to, ka ir pierādīts, ka ģēnijiem nav fundamentālu fizisku atšķirību, nav nepamatoti pieļaut domu, ka mūsu intelekts var paaugstināties par dažām pakāpēm, trenējoties. »
« Aristotelis bija viens no lielākajiem antīkās pasaules ģēnijiem, kurš radīja zinātniskus darbus filozofijā, astronomijā, fizikā, bioloģijā, literatūras kritikā un, kas viduslaiku Eiropai bija vissvarīgāk, loģikā. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022