Teikumi ar «šķelt»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu šķelt un citi no tā atvasināti vārdi.

« Obsidiānu varēja šķelt, lai izgatavotu ļoti asus darbarīkus un ieročus. »
« Galu galā Luters nebija izvirzījis mērķi šķelt baznīcu, bet gan reformēt to - no tā arī cēlies termins "reformācija". »
diccio-o.com - 1998 - 2022