Teikumi ar «himnu»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu himnu un citi no tā atvasināti vārdi.

« Enheduanna sarakstīja virkni himnu dieviem, kas viņu padarīja par pirmo dzejnieci vēsturē, slavinot Innanu un reiz lūdzot dievu palīdzību politisko nemieru laikā. »
« Revolūcijas armijas dziedāja valsts himnu - Marseilāžu, kuras vārdi ir tikpat kareivīgi kā amerikāņu himnas ekvivalents. »
« Kādu pēcpusdienu mēs mēģinājām jaunu himnu, kas man ļoti patika. Tad Čepmenas kundze mums teica, ka viņai vajadzīgs solists. Kādu iemeslu dēļ, kurus es vēl šodien nevaru izskaidrot, es pacēlu roku. »
« Viņš trīs gadus pavadīja cietumā par to, ka uzdrošinājās serenādēt Franko ar aizliegto Katalonijas himnu, un bija pirmais politiķis, kurš pauda atbalstu karalim Huanam Karlosam, kad 1981. gada februārī Spānijas parlamentam uzbruka nemiernieku civilā gvarde. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022