Teikumi ar «himna»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu himna un citi no tā atvasināti vārdi.

« Čehoslovākijas valsts himna, kas bija slovāku tautasdziesmas un čehu himnas sakausējums, tika sadalīta divās daļās: slovāki saglabāja dzīvāko daļu, čehi - lēnāko, svinīgāko. »
« Argentīnas valsts himna: Ģenerālā Konstitucionālā asambleja pieņēma dzejnieka Vicente López y Planes un mūzikas meistara Blas Parera radīto dziesmu par Apvienoto provinču oficiālo dziesmu. »
« Mūsu valsts himnā mēs redzam, cik daudz reižu tiek atkārtots šis skaistais vārds: brīvība. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022