Teikumi ar «filozofus»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu filozofus un citi no tā atvasināti vārdi.

« Tā kā filozofus atturēja no politikas pētīšanas, kā to bija darījuši Sokrats, Platons un Aristotelis, viņi pievērsās personīgās ētikas pētījumiem, kā dzīvot savu dzīvi, lai būtu laimīgi, pat ja plašāks sociālais taisnīgums joprojām bija grūti sasniedzams. »
« Frīdrihs II tik ļoti iespaidoja franču filozofus, ka Voltērs divus gadus dzīvoja viņa pilī, līdz abi izšķīrās. »
diccio-o.com - 1998 - 2022