Teikumi ar «ģeogrāfiskas»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ģeogrāfiskas un citi no tā atvasināti vārdi.

« Romai pašai bija dažas būtiskas ģeogrāfiskas priekšrocības. Tās pakalni bija viegli aizsargājami, tāpēc iebrucējiem bija grūti veikt veiksmīgu uzbrukumu. »
« Šo divu reliģiju - kristietības un islāma - ģeogrāfiskās aprises lielā mērā saglabāsies līdz pat šai dienai, bet kopīgā civilizācija, kas tās radīja, turpina mainīties. »
« Strīdīgās teritorijas starp valstīm parasti atrodas teritorijās, kuru ģeogrāfiskās robežas ir neskaidras, un gan iedzīvotājiem, gan tur veiktajām darbībām nav ļoti skaidras identitātes - nacionālās tradīcijas, valoda, vēsture utt. - attiecībā uz vienu vai otru valsti. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022