Teikumi ar «ģeogrāfiskais»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ģeogrāfiskais un citi no tā atvasināti vārdi.

« Mezoamerika ir ģeogrāfiskais apgabals, kas stiepjas no Panamas ziemeļiem līdz Meksikas centrālajā daļā esošajam tuksnesim. »
« Tā kā Romu un Eiropas karaļvalstis šķīra milzīgs ģeogrāfiskais attālums, pāvestiem nebija lielas praktiskas varas pār dažādām nacionālajām baznīcām, un Eiropas karaļvalstu augstākie baznīctēvi parasti bija ciešāk saistīti ar saviem karaļiem nekā ar Romu. »
« Itālija atradās ienesīgās tirdzniecības starp Eiropu un Tuvajiem Austrumiem centrā, un šo statusu noteica gan tās ģeogrāfiskais novietojums, gan itāļu loma preču un cilvēku transportēšanā krustnešu laikā. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022