Teikumi ar «fanātiska»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu fanātiska un citi no tā atvasināti vārdi.

« Romas kultūras kopaina liecina par sabiedrību, kas savā ziņā bija tikpat fanātiska un apsēsta ar karu kā Sparta tās baraku sabiedrības uzplaukuma laikā. »
« Francija bija sadalīta starp divām galvenajām frakcijām, kuras vadīja fanātiskā katoļu Gizu ģimene un hugenotu Burbonu ģimene. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022