Teikumi ar «fanātiķi»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu fanātiķi un citi no tā atvasināti vārdi.

« Divi citi benzīna dzinēju fanātiķi bija Džeimss Bišops un Edvards "Spider" Hafs. »
« Neraugoties uz savu katolicismu, ne Kārlis, ne Katrīna nebija fanātiķi attiecībā uz savu reliģiju, kas izraisīja Katoļu līgas muižnieku neapmierinātību. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022