Teikumi ar «orientēts»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu orientēts un citi no tā atvasināti vārdi.

« Vecākais no viņiem bija Tibērijs Grakhs, bagāts, bet uz reformām orientēts politiķis. »
« Kopumā 1840. gadu plašais "utopiskais" sociālisms bija diezgan plaši izplatīts pirms 1848. gada, bija miermīlīgi orientēts, demokrātisks, ticēja "tiesībām" uz darbu, un tā sekotāji gaidīja, ka tam pievienosies arī augstākstāvošās kārtas. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022