Teikumi ar «orientēties»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu orientēties un citi no tā atvasināti vārdi.

« Tā bija mana pirmā diena universitātē, un es mēģināju orientēties, kad ar atvieglojumu pamanīju, ka pie ieejas katrā nodaļā ir izvietotas universitātes pilsētiņas kartes. »
« Iespējams arī, ka putni, kas lido saimēs, palīdz cits citam orientēties. "Ja zoss vai jūraskrauklis ierauga kaut ko pazīstamu," skaidro Hamiltons, "tas var uzņemties vadību un mainīt kursu. Tādējādi brīdināta, saime seko pagaidu līderim un saglabā kursu. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022