Teikumi ar «šķietamu»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu šķietamu un citi no tā atvasināti vārdi.

« Cēzars pats bija izcils ģenerālis un viltīgs politiķis; viņš prata saglabāt šķietamu lojalitāti Romas senajām institūcijām, vienlaikus izmantojot iespējas, lai veicinātu un bagātinātu sevi un savu ģimeni. »
« Uz jebkuru šķietamu aizvainojumu bija jāatriebjas ar atriebību, un tas nozīmēja, ka ietekmīgo dzimtu starpā bija daudz asinsizliešanas; »
« Kā redzams, par šķietamu dzīves kvalitātes uzlabošanos var maksāt ar neparastām cenām. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022