Teikumi ar «šķietamo»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu šķietamo un citi no tā atvasināti vārdi.

« Ironiskā kārtā, ņemot vērā šīs politiskās un sociālās kārtības šķietamo spēku un stabilitāti, viss drīzumā mainījās. »
« Mēs ar vīru Linnu bijām dzīvojuši "mēmo izmisuma dzīvi" aiz mūsu šķietamo laulības panākumu fasādes. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022