Teikumi ar «ģenerāļiem»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ģenerāļiem un citi no tā atvasināti vārdi.

« Kad Aleksandrs Lielais nomira, viņa impērija sabruka, daļēji tāpēc, ka viņš nebija pateicis, kurš no viņa ģenerāļiem pārņems varu pēc viņa nāves. »
« Pompejs bija viens no izcilākajiem romiešu ģenerāļiem un drīz vien devās iznīcināt pirātismu Vidusjūrā, iekarot jūdu Jūdejas karalisti un apspiest Anatolijā notiekošo sacelšanos. »
« Tas nebūtu nekas jauns: 340 gadus pirms Kristus Aleksandrs Maķedonijas pavēlēja veikt pirmo nakts uzbrukumu militārās taktikas vēsturē, lai atklātu, ka viņa karaspēks atsakās virzīties uz priekšu. "Kas ar viņiem nav kārtībā?" viņš dusmīgi jautāja saviem ģenerāļiem. "Kungs, tas ir tāpēc, ka naktī, tumsā, staigā tikai dēmoni," viņi atbildēja. »
diccio-o.com - 1998 - 2022