Teikumi ar «ģenerālkapitānijas»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ģenerālkapitānijas un citi no tā atvasināti vārdi.

« Spānijas Amerika bija sadalīta četrās vicekaralistēs: Meksiku, Jauno Granadu (tagadējā Kolumbija), Peru un Riodeplaatu, un četras ģenerālkapitānijas: Kuba (Rietumindija), Gvatemala (Centrālamerika), Venecuēla un Čīle. »
« Meksikas vicekaraļvalsts un Gvatemalas (tagadējā Centrālamerika) un Kubas (Rietumindijas) ģenerālkapitānijas 1816. gadā atzina karaļa Ferdinanda VIl suverenitāti. Tas pats attiecās uz Venecuēlu un Jauno Granadu (tagadējā Kolumbija), kur revolucionārā kustība šķita sagrauta. »
diccio-o.com - 1998 - 2022