Teikumi ar «otršķirīga»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu otršķirīga un citi no tā atvasināti vārdi.

« Lai gan tabakai bija otršķirīga nozīme salīdzinājumā ar cukuru, arī tā eiropiešiem kļuva ļoti vērtīga kā ienesīga kultūra. »
« Tomēr, neraugoties uz visu savu izpratni un klīnisko darbu ar pacientēm, Freids joprojām bija pārliecināts, ka sievietes ir kaut kādā ziņā mazāk "attīstītas" nekā vīrieši un tām bioloģiski ir atvēlēta otršķirīga loma. »
« Grāmatā ar nosaukumu "Otrais dzimums" Bovuāra apgalvoja, ka visā Rietumu civilizācijas vēsturē sievietes ir bijušas sociālais un kultūras "otrs", vienmēr otršķirīga un izņēmuma personība salīdzinājumā ar vīriešiem. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022