Teikumi ar «otršķirīgas»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu otršķirīgas un citi no tā atvasināti vārdi.

« Lai gan sievietes juridiskā statusa ziņā neapšaubāmi bija otršķirīgas salīdzinājumā ar vīriešiem, Hammurabi kodekss viņām tomēr piešķīra vairāk tiesību un aizsardzības nekā daudzi tūkstošiem gadu vēlāk tapušie tiesību kodeksi. »
« Līdzīgi arī Anglija no svarīgas, bet varas un ietekmes ziņā otršķirīgas valsts 19. gadsimtā kļuva par spēcīgāko valsti pasaulē. Šo iemeslu dēļ ir vērts veltīt ievērojamu uzmanību Anglijas politikas gadījumam šajā periodā. »
« Galu galā tas noteica Lielbritānijas pārtapšanu no otršķirīgas politiskās lielvaras par nozīmīgāku Francijas konkurenti 18. gadsimtā. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022