Teikumi ar «ordeņus»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ordeņus un citi no tā atvasināti vārdi.

« Teitoņu ordenis galu galā pārspēja citus krusta karu ordeņus par vairākiem gadsimtiem. Ordenim ļoti veiksmīgi izdevās iegūt Eiropas kņazu un bruņinieku atbalstu, paļaujoties uz ikgadējām karavīru ekspedīcijām, kurās lielāko daļu kauju veica iebraucošie karavīri, kamēr paši teitoņu bruņinieki burtiski turēja cietoksni jaunuzceltajās pilīs. »
« Pirmie muižnieki, kurus veidoja garīdzniecība, pārvaldīja ne tikai baznīcas, bet arī izglītību, milzīgus zemes masīvus baznīcas un klosteru rokās, tādus ordeņus kā jezuīti un benediktīnieši, kā arī lielu ietekmi karaļa pārvaldē. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022