Teikumi ar «ordeņu»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ordeņu un citi no tā atvasināti vārdi.

« Šie modeļi ietekmēja arī klostermūziku. Klosteru ordeņu ideja bija atdarināt Kristus dzīvi, taču agrīnajos jaunajos laikos daudzos klosteros (īpaši pilsētu klosteros) veiksmīgi attīstījās rūpniecība, un mūki bieži vien dzīvoja relatīvā greznībā, salīdzinot ar pilsētniekiem. »
« Papildus pāvestu sasauktajiem ediktiem un konciliem katoļu reformācija guva labumu arī no katoļu reliģisko ordeņu atdzimšanas. Līdz šim vissvarīgākais jaunais reliģiskais ordenis bija Jēzus biedrība, kas plašāk pazīstama kā jezuīti. »
« Jaunā dedzība izraisīja reliģisko ordeņu atdzimšanu, kas bija vērsti uz to, lai sasniegtu vienkāršo tautu, nevis paliktu nošķirti no sabiedrības klosteros un klosteros. »
« Buržuāzija kļuva par ļoti nozīmīgu šķiru Eiropas karaļvalstu ekonomikā, īpaši rietumos, taču tā "neiekļāvās" ordeņu sabiedrībā. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022