Teikumi ar «faktā»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu faktā un citi no tā atvasināti vārdi.

« No šī fakta Einšteins secināja, ka zvaigžņu gaismu var izliekt Saules gravitācijas spēks. Tā rezultātā dažas zvaigznes nav tur, kur tās šķiet. »
« Šīs vājās puses atspoguļojās vienā vienkāršā faktā: gadsimtu gaitā vairākkārt bija gadījumi, kad pastāvēja konkurējoši pāvesti, kurus parasti iecēla paklausīgi baznīcas ierēdņi, kas bija atbildīgi karaļiem. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022