Teikumi ar «ķecerību»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ķecerību un citi no tā atvasināti vārdi.

« Tajā laikā lielākā daļa kristiešu Romas krišanā vainoja politeismu un ķecerību: tā bija Dieva dusmas, kas tika vērstas pret grēcīgu sabiedrību. »
« Agrāk, lai gan Baznīca darīja visu iespējamo, lai izskaustu ķecerību, nebija nepieciešams ieviest formālu cenzūru. Nekādus rakstiskus materiālus nevarēja masveidā ražot, tāpēc vienīgās idejas, kas ātri izplatījās, izplatījās no mutes mutē. »
« Inkvizīcija pastāvēja jau kopš viduslaikiem - pirmā tika veikta 1184. gadā un bija vērsta pret ķecerīgu kustību Francijas dienvidos -, taču tā vienmēr bija īstermiņa reakcija uz ķecerību. Pāvila III laikā inkvizīcija kļuva par pastāvīgu Baznīcas sastāvdaļu. »
« Jezuītu mērķis bija cīnīties pret protestantismu un ķecerību, veidojot pāvesta rīcībā esošu izglītotu karavīru kareivju militāro armiju. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022