Teikumi ar «ķecerības»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ķecerības un citi no tā atvasināti vārdi.

« Visas pagātnes ķecerības bija palikušas ierobežotas salīdzinājumā ar neticamo ātrumu, ar kādu izplatījās luterānisms. »
« Inkvizīcija pastāvēja, lai meklētu ķecerības, tostarp protestantisma, pazīmes katoļu kontrolētajās teritorijās. »
« Tātad tas ir ķecerības grēks (ķecerība nozīmē nesaskaņa ar dogmu) apšaubīt velna varas pastāvēšanu. »
« Nozīmīgs kristiešu teologs Matiass Jozefs Šebens grāmatā "Kristietības noslēpums" rakstīja, ka šaubīties par velna spēka eksistenci ir ķecerības grēks. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022