Teikumi ar «frakcijām»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu frakcijām un citi no tā atvasināti vārdi.

« Anglijas reformācijas galarezultāts bija tāds, ka Anglija un Skotija bija sadalītas starp konkurējošām kristiešu frakcijām, taču ļoti atšķirīgi no tiem, kas notika Britu salās, salīdzinot ar tiešākiem konfliktiem starp katoļiem un protestantiem Eiropas kontinentā. »
« Francija bija sadalīta starp divām galvenajām frakcijām, kuras vadīja fanātiskā katoļu Gizu ģimene un hugenotu Burbonu ģimene. »
« Zaļās partijas (no kurām visspēcīgākā ir Vācijas partija) ļoti atbalsta vides tiesību aktus un ir naidīgākās no visām politiskajām frakcijām pret brīvā tirgus ierobežojumu atcelšanu, taču to ietekme vēlēšanās joprojām ir ierobežota. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022