Teikumi ar «frakcijas»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu frakcijas un citi no tā atvasināti vārdi.

« Radikālāk noskaņotās frakcijas iestājās par atdalīšanos no kroņa. »
« Dažādas frakcijas centās ieviest un uzturēt cenzūru, taču tā laika politiskās sadrumstalotības dēļ tās lielākoties cieta neveiksmi. »
« Izvēlētā mūzika un mūzikas grupas rada kodolu un sadala pusaudžus frakcijās, kas neatbilst nevienai valstij, bet izraisa kaislības visā pasaulē. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022