Teikumi ar «okupētajās»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu okupētajās un citi no tā atvasināti vārdi.

« Kādas bija Napoleona valdīšanas sekas? Pirmkārt, neraugoties uz acīmredzamiem pārkāpumiem okupētajās teritorijās, Napoleona armija tomēr ieviesa nozīmīgas reformas. Tā atnesa līdzi egalitārāku sociālo sistēmu, likumu kodeksu, kas balstījās uz racionalitāti, nevis tradīcijām, un ievērojami vājināja muižniecību. »
« Pat valstīs, kuras Vācija nebija nolēmusi iznīcināt, lielākā daļa civiliedzīvotāju baidījās, ka Vācijas uzvaras izredzes ir gandrīz līdzvērtīgas. Visās okupētajās valstīs civiliedzīvotāji izmisīgi meklēja kaut nelielu informāciju, kas varētu liecināt, ka karš beidzot vēršas pret Trešo reihu. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022